DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Zamjenik ombudsmana za djecu mr Jovanka Vuković položila je zakletvu pred predsjednikom Narodne skupštine dana 20.04.2018. godine, čime su se, prema Zakonu o ombudsmanu za djecu, stekli uslovi da stupi na dužnost zamjenika ombudsmana.

Jovanka Vuković je rođena 26.09.1961. godine u Brčkom, gdje je završila Gimnaziju i osnovnu školu. Diplomirala je 1984. god. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smjer socijalna politika i socijalni rad. Na istom fakultetu je završila i magistarske studije i stekla zvanje magistar političkih nauka (socijalna politika).

Udata je i majka dvoje djece.