DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U Banjaluci su danas predstavljene „Smjernice za prepoznavanje diskriminacije u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini" koji su resorna ministarstva prosvjete iz Bosne i Hercegovine pripremila uz podršku eksperata i OSCE-a.

Glavni cilj Smjernica jeste da se utvrde bliži kriterijumi za prepoznavanje diskriminacije i zaštita od diskriminacije u oblasti obrazovanja i vaspitanja, uzimajući u obzir najbolji interes djeteta. Smjernicama su obuhvaćeni svi nivoi obrazovanja: predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje, sve vaspitno-obrazovne ustanove kako javne tako i privatne. U njima su sadržane osnovne ocjene, stavovi i preporuke iz oblasti obrazovanja u BiH, te se sa njima ukazuje na osnovne probleme i prepreke koje uzrokuju diskriminaciju u procesu ostvarivanja prava na obrazovanje, te daju preporuke za uspješno prevazilaženje pojava diskriminacije u ovoj oblasti.

Prezentaciji Smjernica prisustvovali su pored predstavnika Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Republičkog pedagoškog zavoda, Prosvjetne inspekcije i predstavnici Ombudsmana za djecu Republike Srpske, te predstavnici kantonalnih institucija (Unsko-sanski kanton, Posavski kanton, Tuzlanski kanton), Brčko Distrikta BiH, te predstavnici roditelja i učenika sa ovih područja.