DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U organizaciji Udruženja za razvoj društva „Kap", uz podršku World Vision BiH, danas je u Banjoj Luci održan Okrugli sto o prevenciji nasilja u školama, sa akcentom na nasilje putem interneta.

Cilj okupljanja je bio da se razmjene mišljenja o mogućim efikasnim  načinima prevencije nasilja među djecom i mladima, posebno kada se radi o nasilju putem interneta. Istovremeno je predstavljeno istraživanje o vršnjačkom nasilju koje su radili predstavnici Udruženja na području FBiH i kratki film na istu temu pod nazivom „Ti nisi sam/sama".

Učesnici okruglog stola su bili brojni predstavnici  centara za socijalni rad, srednjih škola, nevladinih organizacija, Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i predstavnik Ombudsmana za djecu Republike Srpske.