DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Na poziv ombudsmena za ljudska prava prof. dr Ljubinka Mitrovića danas je ombudsman za djecu Dragica Radović posjetila kancelariju Ombudsmana za ljudska prava BiH u Banjaluci.

Na sastanku kojem su osim ombudsmana prisustvovali i šefica Odjela za prava djece Ombudsmena za ljudska prava BiH Aleksandra Marin sa saradnicama, razgovaralo se o problemima s kojima se susreću djeca u sukobu sa zakonom, djeca iz konfliktnih brakova i ostale ranjive kategorije djece, ali i o alimentacionom fondu i pitanjima usvojenja.

Učesnici su se saglasili o potrebi saradnje i zajedničkog djelovanja u cilju ostvarenja što bolje zaštite prava i interesa djece.