DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U organizaciji Republičkog Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske u Kulturnom centru Banski dvor u Banjoj Luci, promovisana je knjiga „Predškolski program i dječiji razvoj", autora Nataše Cvijanović, načelnika Odjeljenja za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.

Autorka se bavi analizom predškolskog programa u Republici Srpskoj i uticaju tog programa na dječiji rast i razvoj i navodi rezultate istraživanja koji ukazuju na činjenicu da je za pravilan rast i razvoj veoma važno da djeca što ranije budu uključena u predškolske ustanove, jer se na taj način brže socijalizuju, stvaraju radne navike i brže prilagođavaju kasnijem boravku u školi.

Promociji knjige prisustvovali su direktori Republičkog pedagoškog zavoda, Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva RS,  Banskog dvora, ombudsman za djecu RS, te brojni predstavnici predškolskih ustanova, prosvjetni radnici, roditelji i građani.