DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Predstavnica Ombudsmana za djecu iz kancelarije Doboj učestvovala je u radu okruglog stola na temu „Obrazovanje Roma u Doboju" koji je organizovala Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini. Okrugli sto je održan 12. decembra u Doboju, a pored predstavnika Ombudsmana za djecu i Misije OEBS-a, u radu su učestvovali i predstavnici osnovnih škola iz Doboja koje pohađaju Romi. Cilj okruglog stola je bilo definsati izazove sa kojima se susreću osnovne škole kao i potencijalna rješenja, koja bi bila uvrštena u Akcioni plan za Rome, čija se izrada za grad Doboj očekuje u narednom periodu.

Kao jedan od osnovnih problema, pored nedostatka materijalnih sredstava, istaknuta je i saradnja sa roditeljima i zajednicom Roma. Kancelarija Оmbudsmana za djecu u Doboju nastaviće saradnju sa školama, Misijom OEBS-a i ostalim relevantnim akterima sa zajedničkim ciljem popravljanja situacije u vezi sa obrazovanjem romske djece, jer je zasad mali broj romske djece upisan u osnovne škole koje neredovno pohađaju, a nijedan Rom u Doboju ne pohađa srednju školu niti ima završeno srednjoškolsko obrazovanje.