DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Gender centar je u Administrativnom centru zgrade vlade održao Konferenciju „Primjena Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama u porodici u Republici Srpskoj" koja je dio globalne kampanje „16 dana aktivizma". Konferencija je održana uz podršku UN Women, Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju i Misije OEBS u BiH.

Domaćin je brojnim učesnicima, predstavnicima vladinog i nevladinog sektora, lokalnih zajednica i međunarodne zajednice predstavio ulogu Gender centra u primjeni Konvencije, osvrnuvši se na aktuelne javne politike u Republici Srpskoj. Izlagači, stručnjaci iz Republike Srpske, Srbije i predstavnica OSCE-a iznijeli su primjere iz prakse vezano za usklađivanje zakonodavstva sa Konvencijom, planiranog istraživanja u 10 zemalja o nasilju nad ženama i ulogu sigurne kuće u akutnim fazama nasilja nad ženama.