DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U povodu Međunarodnog dana ljudskih prava i kampanje „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama", ombudsman za djecu upozorava, da su zbog nasilja u porodici, djeca sve češće zbrinuta u sigurnoj kući.

U Republici Srpskoj, prema podacima sigurnih kuća, u periodu od 3 godine, u sigurnim kućama zbrinuto je 150 djece, 87 djevojčica i 63 dječaka. Djeca zbrinuta u sigurnoj kući su svih uzrasnih dobi, od 2 mjeseca do 18 godina. Najveći broj djece zbrinute u sigurnoj kući je u uzrastu do 4 godine života. Najčešće, djeca su zbrinuta u sigurnoj kući od 3 do 6 mjeseci, međutim, u jednom broju slučajeva zbrinjavanje u sigurnoj kući je produženo za još 6 mjeseci, a u izuzetnim situacijama i duže od godinu dana. Djeca koja su bila zbrinuta u sigurnoj kući protekom vremena najčešće se vraćaju u kuću iz koje su došla, a samo u rijetkim slučajevima  zbrinjavaju se u hraniteljskoj porodici ili u domu. Sva djeca su, prije zbrinjavanja u sigurnoj kući, bila žrtve različitih oblika nasilja duži vremenski period. Jedan broj žena i djece koriste usluge sigurne kuće više puta.

Iako je Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici utvrđeno da se učiniocu nasilja mogu izreći hitne mjere zaštite, a koje se odnose na udaljenje učinioca nasilja iz stana ili kuće, takve mjere zaštite se izriču vrlo rijetko, pa je majka sa djecom prinuđena napustiti porodičnu kuću, kada djeca dolaze u potpuno novu sredinu, idu u novu školu.