DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U organizaciji Humanitarne organizacije „Savez za djecu, mlade i porodicu Republike Srpske" u Centru za kulturu Bijeljina održano je predavanje o prevenciji vršnjačkog nasilja.

Predavanje je održao jedan od najistaknutijih psihoterapeuta i predavača iz te oblasti na Balkanu, doktor Zoran Milivojević, autor nekoliko udžbenika iz psihologije i knjiga o vaspitanju djece, koje svojim sadržajem mogu da pomognu roditeljima i vaspitačima. Predavanje je organizovano za stručne radnike psihologe, pedagoge i sociologe iz srednjih i osnovnih škola u Bijeljini, s akcentom na  vršnjačko nasilje i njegovu prevenciju. Vršnjačko nasilje često ostavlja vrlo ozbiljne posljedice na djecu, a što dalje predstavlja veliki problem roditeljima, obrazovnim ustanovam pa time i društvenoj zajednici.

Predavač je, na veoma interesantan način, objasnio potrebu da djeca u svom najranijem uzrastu u porodici budu socijalizovana i pravilno pripremljena za društvene odnose u svojoj okolini i društvu, ali i u školskoj sredini. Djeca koja nisu pravilno pripremljena i u svom ranom uzrastu nisu dovoljno socijalizovana vrlo lako postaju konfliktna, često su nesposobna da trpe „osjećaj dosade u školi", nemogućnost da ostvare svoje želje doživljavaju kao napad na svoju ličnost, nesuglasice sa drugarima doživljavaju kao neprijateljske napade, zbog čega pribjegavaju raznim vrstama nasilja koji su najčešće izrazi neprijateljstva i zbog čega se kod djece javljaju osjećaji prezira i mržnje, a što dalje vodi u formiranje grupa i podgrupa u razredima gdje se onda razvija „psihologiju čopora".

S obzirom na činjenicu da sve rasprostranjenije vršnjačko nasilje predstavlja problem i za širu društvenu zajednicu, potrebno je kod djece pored podizanja svijesti o pravima podizati i svijest o obavezama, dužnostima i o odgovornosti za ponašanje, a u obrazovnoim ustanovama tražiti partnerska rješenja u odnosu roditelj - nastavnik, te  je potrebno raditi na takozvanom sporazumu između države s jedne strane i roditelja s druge strane radi jedinstvenog i pravilnog nastupa u socijalizaciji djece, a sve radi prevencije vršnjačkog nasilja,  smatra dr Milojević.

Broj zainteresovanih na predavanju, njihova pitanja i diskusija pokazali su potrebu i opravdanost organizovanja ovakvih skupova i predavanja.