DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Odjeljenje medicinskih nauka, Odbor za reproduktivno zdravlje i demografiju održao je predavanje i promociju izdanja Odbora za reproduktivno zdravlje i demografiju.

Demografsko stanje na prostoru Republike Srpske je veoma nepovoljno, sa tendenciojim daljeg pogoršanja. Jedan od važnih faktora u demografskom razvoju je reproduktivno zdravlje, koje predstavlja uslov biološkog opstanka jednog naroda. Unapređenje reproduktivnog zdravlja je važan zadatak kako čitavog zdravstvenog sektora, tako i cijele društvene zajednice.

Reproduktivno zdravlje djece i mladih je jedna od tema kojom se bavila i institucija Ombudsmana za djecu koja je, u namjeri da dođe do stavova stručnjaka iz ove oblasti, 2010. godine izvršila istraživanje i objavila publikaciju Problemi i rizici maloljetničkih brakova.