DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske broj: 02/1-021-1111/17 od 18.oktobra 2017. godine za novog ombudsmana za djecu Republike Srpske izabrana je Dragica Radović, zaposlena u kancelariji Institucije u Foči kao savjetnik.

Odluka o izboru objavljena je u „Službenom glasniku Republike Srpske", broj: 99/17. Izabrani ombudsman, u skladu sa članom 22. Zakona o ombudsmanu za djecu, stupa na dužnost danom polaganja zakletve pred Narodnom skupštinom Republike Srpske. Prema Zakonu, ombudsman za djecu bira se na vrijeme od četiri godine i isto lice može biti najviše dva puta uzastopno birano na ovu funkciju.