DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Ekonomska škola u Doboju bila je danas domaćin predstavniku Ombudsmana za djecu, u okviru ovogodišnjih aktivnosti iz programa „O tvojim pravima u tvojoj školi".

U razgovoru sa ljubaznim predstavnicima rukovodstva škole saznali smo da je ova škola u svojoj dugoj tradiciji obrazovala mnogo generacija različitih struka i zanimanja, da su svoj program prilagođavali planovima i potrebama društvene zajednice i da danas obrazuju učenike iz oblasti ekonomije, prava i trgovine u kojima obrazuju  ekonomske tehničare, poslovno-pravne tehničare i poslovne sekretare, a u struci ostale djelatnosti đaci se školuju za frizere.

Škola je moderno i savremeno tehnički opremljena i učenici, uz kvalitetan nastavni kadar imaju veoma dobre uslove za učenje i sticanje opšteg obrazovanja, a posebno znanja iz sručnih predmeta.

U radnom dijelu posjete sa đacima četvrtog odjeljenja prvog razreda koji se školuju za poslovno-pravne tehničare održana je radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?". U uvodnom dijelu, učenicima je predstavljena institucija Ombudsmana za djecu Republike Srpske, za čije postojenje je jedan broj učenika već znao; pohvalili su se da su u osnovnoj školi prisustvovali ovakvim radionicama, pa su aktivno učestvovali u radu i svojim drugarima prenosili znanja koja su već stekli.

Na temu o nasilju u otvorenom razgovoru iznosili su svoje stavove o nasilju i o potrebi preventivnog djelovanja na njegovom sprečavanju. Pokazali su da poznaju vrste nasilja, njihove karakteristike, znaju koje su i kakve posljedice nasilja i kako prepoznati žrtvu, kako joj pomoći, ističući da bi se najprije obratili roditeljima i svojim nastavnicima radi zaštite. Većina prisutnih je mišljenja da danas najviše ima vršnjačkog verbalnog i fizičkog nasilja, koje se često snima, a snimci budu objavljeni na društvenim mrežama, čime je žrtva dodatno izložena i nasilju putem interneta.

Njihova zainteresovanost za temu i izneseni stavovi pokazali su da je potrebna stalna edukacija djece, roditelja i nastavnika o sve češćoj pojavi nasilja, vrstama i njegovim posljedicama.