DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Predstavnica Ombudsmana za djecu RS iz kancelarije u Foči, danas je posjetila Srednjoškolski centar, te je u kratkom razgovoru sa upravom škole saznala da i ova vaspitno-obrazovna ustanova pitanju edukacije učenika o njihovim pravima, ali i obavezama, posvećuje izuzetnu pažnju, a neki učenici ove škole su članovi Mreže mladih savjetnika ombudsmana za djecu. U razgovoru smo informisani da učenici ove ustanove, povodom 20. novembra, Dana dječijih prava organizuju niz aktivnosti u školi i lokalnoj zajednici.

Nakon toga su predstavnice Mreže mladih savjetnika, učenice Srednjoškolskog centra u Foči, u jednom odjeljenju prvog razreda Gimnazije održale  radionicu na temu "Da li znamo šta je nasilje?". Svojim izlaganjima o osnovnim odredbama UN Konvencije o pravima djeteta, kao i prezentacijom pojma nasilja nad djecom i pojedinih oblika nasilnog ponašanja, opravdale su svoje učešće na trening seminarima i pokazale da mogu stečena znanja i vještine prenijeti svojim vršnjacima. Na zanimljiv i ineraktivan način, sa mlađim drugarima, govorile su o pojedinim oblicima nasilja nad djecom, koje su učesnici radionice vješto prepoznavali.

Zaključak učenika i mladih savjetnica je da se na nasilje treba odgovoriti ljubavlju, pažnjom, strpljenjem i podrškom.