DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Ombudsman za djecu u saradnji sa Ministarstvom pravde danas je organizovao stručnu raspravu o Nacrtu Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece s ciljem da se dobiju stručna mišljenja, sugestije i primjedbe na ponuđeni tekst Nacrta Zakona. Navedenim zakonom uspostavlja se poseban registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, određuju lični podaci koji se upisuju, način njihovog čuvanja i davanja na korištenje, stepen povjerljivosti kao i obaveze lica upisanih u registar.

Raspravi su prisustvovali predstavnici nadležnih ministarstava, institucija, javnih ustanova i organizacija nevladinog sektora koji se ovom temom bave već niz godina, a posebno od usvajanja Krivičnog zakonika. Ombudsman za djecu imao je prijedloge da se obaveze lica koja su u registru sa predviđenih 10 godina produže na 15 ili 20 godina, te da se poveća učestalost javljanja lica koja su u registru, kao i da javljanje bude lično.

Uspostavljanjem registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u normativnom smislu bi se zaokružio sistem zaštite djece od različitih oblika nasilja, a što podrazumijeva preduzimanje cijelog niza mjera u različitim resorima.