DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Predstavnici Ombudsmana za djecu ušli su u posljednju sedmicu realizacije radionica „O tvojim pravima u tvojoj školi", a cilj današnjeg putovanja bila je Osnovna škola „Kozarac" u Kozarcu. U upravi škole izrazili su zadovoljstvo posjetom te naveli da škola ima dobre uslove rada, da su kabineti hemije, biologije, informatike i muzičkog vaspitanja dobro opremljeni, stolarija i grijanje obnovljeni te se nastava odvija bez problema. Što se tiče Savjeta roditelja uprava ističe da su aktivni, da imaju inicijativu, te da s njima povremeno realizuju i radionice. Savjet učenika takođe je aktivan i učestvuje u analizi učenja i vladanja, organizuje humanitarne akcije i sl.

Radionica „Da li znamo šta je nasilje?" realizovana je za Savjet učenika i predstavnike odjeljenja. Odmah na početku učenici su izjavili da su u školi i u Savjetu učenika već dosta razgovarali o nasilju. Zato je bilo lako odrediti šta karakteriše svako nasilje, kao i nabrojati vrste nasilja. Prema izjavama djece najprisutnije je verbalno i psihičko nasilje, ali ima i fizičkog. Dobro su prepoznali da fizičko i verbalno nasilje često upućuju i na psihičko nasilje, a nasilje na internetu najčešće se manifestuje kao verbalno nasilje.

Gotovo jednoglasno su izjavili da bi nasilje prijavili u školi, nastavnicima, pedagogu,  psihologu, direktoru koji, kako djeca kažu, „znaju sve", a što govori da su u njima prepoznali osobe od povjerenja.