DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Nakon dvodnevnog treninga koji su članovi mResursa realizovali na Bardači, Narodna skupština Republike Srpske danas je bila domaćin 11. Konferencije Mreže savjeta učenika Republike Srpske koju organizuje Omladinski komunikativni centar Banja Luka, pod pokroviteljstvom Ministarstva porodice, omladine i sporta. Učenicima se posebno obratio predsjednik Narodne skupštine gdin Nedjeljko Čubrilović.

Učenike su pozdravili i na njihova pitanja odgovarali predstavnici Narodne skupštine, Ministarstva porodice omladine i sporta, Vijeća naroda, Republičkog pedagoškog zavoda i Ombudsmana za djecu.

Ove godine bilo je mnogo pitanja, a neka od njih odnosila su se na nedostatak kvalitetnih udžbenika, neadekvatno obavljanje praktične nastave, plaćanje upisnine za djecu iz porodica sa četvoro i više djece, izrada kodeksa oblačenja, nedostatak sala za fizičko vaspitanje... Članovi mResursa pokazali su posebno interesovanje da u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture i Republičkim pedagoškim zavodom izrade zvaničan dokument ̋pravilnik" o radu savjeta učenika.

S obzirom na ozbiljnost pitanja i zaintertesovanost da se dođe do odgovarajućih rješenja predsjedništvo mResursa dostaviće zaključke i pitanja svim predstavnicima Narodne skupštine i institucija koji su prisustvovali Konferenciji.