DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U Vrnjačkoj Banji je od 1-3.11.2017. godine održan „Balkanski forum socijalne zaštite" u organizaciji strukovnog udruženja, Asocijacije socijalnih radnika i Komore socijalne zaštite,  koji se, pored ostalog, posebno bavio pitanjem uloge stručnih radnika u zaštiti najboljeg interesa korisnika - kako i na koji način se koristi znanje i obrazovanje u definisanju najboljeg interesa, sprovođenje stručnog postupka u skladu sa standardima, subjektivne i objektivne teškoće, izazovi, način prevazilaženja.

Brojni problemi sa kojima se svakodnevno susreću u radu sa korisnicima, a na koje su ukazali učesnici foruma, dodatno potvrđuju da su zaposleni u socijalnoj zaštiti u Republici - bez Zavoda socijalne zaštite, bez Komore socijalne zaštite, supervizije, obavezne edukacije, definisanih procedura, sa smanjenim brojem stručnih radnika, a  povećanjem broja korisnika i zakonom utvrđenih ovlaštenja, u stalnom riziku koji dovodi u pitanje ostvarivanje prava korisnika i posebno najbolji interes djeteta.

Na poziv organizatora forumu je prisustvovala i ombudsman za djecu Nada Grahovac.