DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije u Doboju, posjetio je danas Srednju stručnu školu u Janji.

U razgovoru sa rukovodstvom škole saznali smo da školu pohađa oko 350 đaka, i da se taj broj iz godine u godinu održava. Učenici u ovoj školi se obrazuju i stiču potrebno znanje iz oblasti geodezije i građevinarstva, ekonomije prava i trgovine, i ugostiteljstva i turizma. Rukovodstvo škole je istaklo da ostvaruju dobru saradnju i rad sa lokalnom zajednicom, gdje nailaze na potrebnu podršku i pomoć, a da kroz razne aktivnosti i projekte sarađuju sa različitim udruženjima i organizacijama.

Ljubazno rukovodstvo škole organizovalo je dvije radionice za zainteresovane đake iz prve i druge smjene, na način da su radionicama prisustvovali zainteresovani učenici iz svakog odjeljenja u smjeni. Na radionicama na temu „Da li znamo šta je nasilje?" đaci su priznali da nisu imali priliku da se upoznaju sa radom Institucije, pa su pažljivo saslušali informacije o nadležnostima i načinu rada Ombudsmana za djecu. U razgovoru o nasilju, uspješno su definisali osnovne pojmove nasilja, kao i njegove pojedine oblike. Smatraju da se vršnjačko nasilje sve češće događa, da je verbalno i psihičko nasilje češće u odnosu na ostale oblike i da se najčešće vrši kroz grupni napad na žrtvu pojedinca. Mišljenja su da nasilnici nastoje da se takvim ponašanjem dokažu i istaknu u svom društvu i da na sebe skrenu pažnju. U otvorenom razgovoru iznosili su svoje stavove o pojavi nasilja i o potrebi preventivnog djelovanja radi sprečavanja nasilja, ali i potrebi pružanja pomoći i zaštiti žrtava nasilja.

Istakli su da im se dopada ovakav način rada i da su nаučili nešto novo.