DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", predstavnica Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči, posjetila je OŠ „Sveti Sava" u Istočnom Novom Sarajevu.

U razgovoru sa upravom škole, saznali smo da ovu ustanovu trenutno pohađa 984 učenika, raspoređenih u 44 odjeljenja, a nastava je organizovana u dvije smjene. Broj učenika nije smanjen u odnosu na prethodnu školsku godinu, ali je formirano jedno cijelo odjeljenje prvog razreda sa izraženim artikulacionim smetnjama, pa ističu potrebu za angažovanjem logopeda u školi. Školska zgrada je nova, funkcionalna, uredna sa vidljivom brigom zaposlenih o dobrom i ugodnom boravku učenika u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi.

Radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?" održana je u jednom odjeljenju V razreda. Učenici su iskazali zainteresovanost i za rad institucije Ombudsmana za djecu i za teme o njihovim pravima, a u razgovoru o nasilju nad djecom ispoljili su sposobnost za interaktivni rad i prepoznavanje pojedinih oblika nasilja. Nasilnog ponašanja nema u njihovoj školi, osim možda verbalnog, a s obzirom na uzrast ne provode puno vremena na internetu, većina nema  ni profile na društvenim mrežama, tako da nisu svjesni opasnosti od neopreznog korištenja društvenih mreža. Nemaju saznja o nasilju nad djecom u školi, nekoj porodici, ili okruženju, ali bi o tome razgovarali sa roditeljima i školskim pedagogom.

Zahvalili su se predstavnici Institucije za posjetu, jer su kako kažu puno naučili o svojim pravima.