DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Uz samu obalu prelijepe Une smjestila se Osnovna škola „Vuk Karadžić" u Novom Gradu koju su danas posjetili predstavnici Ombudsmana za djecu kako bi nastavili aktivnosti iz ciklusa „O tvojim pravima u tvojoj školi". Razgovor sa upravom otvorio je mnoge teme kao što su saradnja s roditeljima, s lokalnom zajednicom, rad Savjeta učenika, uslovi rada u školi, broj učenika, prevoz i mnoge druge. Posebno nas je zainteresovao podatak da je u školi organizovana Đačka zadruga koja je povezana s radom Savjeta učenika i sekcijama, a jedna od njihovih aktivnosti je bila organizovanje koncerta na kojem su donirana sredstva za eksukrziju devetih razreda.

Radionica „Da li znamo šta je nasilje?" održana je sa jednim odjeljenjem devetog razreda. Učenici su vrlo pažljivo slušali, ali se nisu nimalo ustručavali da o svim pitanjima daju svoju mišljenje. Prepoznali su sve vrste nasilja i lako odredili njihove karakteristike, te zaključili da u njihovoj sredini nema zabrinjavajućih slučajeva nasilja.

S obzirom da je razgovor vođen ne samo o prepoznavanju nasilja i njegovoj prevenciji i prijavljivanju, učenici su progovorili o nastavnim metodama, o odnosima učenika i nastavnika i izradi kodeksa ponašanja. Predstavnici Institucije pred sobom su imali ozbiljne sagovornike, koji su pokazali da u školi ne uče samo gradivo nego i kako da posmatraju i analiziraju svijet oko sebe i ostvaruju svoje pravo na izražavanje mišljenja i učešće u svim aktivnostima koje ih se tiču.