DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U nastavku aktivnosti O tvojim pravima u tvojoj školi, predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije Doboj posjetio je OŠ „Aleksa Šantić" u Vukosavlju.

U razgovoru sa pedagogom škole saznali smo da je škola osnovana 1996. godine i da zajedno sa četiri područne škole ima 304 učenika. Nažalost i u ovoj školi se susreću sa smanjenjem broja učenika iz godine u godinu. Pored redovne nastave učenici učestvuju u radu raznih sekcija, a izvan škole najviše vremena posvećuju sportu i međusobnom druženju.

Na radionici na temu „Da li znamo šta je nasilje?", koja je organizovana za učenike devetog razred, razgovaralo se o odredbama Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece i o osnovnim pojmovima i oblicima nasilja. Jedna grupa učenika pohvalila se zavidnim poznavanjem prava iz Konvencije o pravima djeteta i poznavanjem vrsta nasilja. Pokazali su interesovanje za rad Institucije, zanimalo ih je kako je institucija Ombudsmana organizovana, kako postupa, kako i kome mogu da se obrate u slučaju da im to zatreba.

Istakli su da bi voljeli da se ovakva ili slična radionica ponovo organizuje.