DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U Banjoj Luci se 12. i 13. oktobra 2017. godine održava stručna Konferencija „Psihologija i pravo u najboljem interesu djeteta", koju organizuje Društvo psihologa Republike Srpske u saradnji sa Društvom psihologa Federacije i Brčko Distrikta.

Konferencija predstavlja završnu aktivnost projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta za unapređenje psihosocijalne podrške djeci i maloljetnicima u krivičnom postupku". Učesnici konferencije su relevantne institucije, organizacije i pojedinci koji su u dosadašnjem periodu dali svoj doprinos u izgradnji i sprovođenju politika pristupa djeci u pravosuđu, posebno najboljeg interesa djeteta i kao prava djeteta i pravnog standarda i jednog od četiri osnovna principa Konvencije.

Za doprinos realizacije projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta za unapređenje psihosocijalne podrške djeci i maloljetnicima u krivičnom postupku" posebna zahvalnica  dodijeljena je i ombudsmanu za djecu, Nadi Grahovac.