DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Savjet učenika OŠ „Dositej Obradović" iz Prijedora prošle je godine osvojio prvu nagradu na konkursu za izradu prezentacije svoje škole povodom Dana prava djeteta, 20. novembra. To je bio i jedan od razloga da predstavnici Institucije posjete ovu školu, razgovaraju s učenicima, stručnom službom škole i održe radionicu „Da li znamo šta je nasilje?". Savjet učenika ove škole specifičan je po tome što djeluje kroz 5 timova i to: tim za borbu protiv ovisnosti, tim od srca srcu, eko tim, tim za informisanje i tim za saradnju učenika, nastavnika i roditelja. U stručnoj službi smo saznali da je Savjet učenika zaista vrijedan i pun ideja, da škola sarađuje sa lokalnom zajednicom u mnogim aktivnostima, da predstavnici policije često u školi edukuju djecu o brojnim temama, te da u lokalnoj zajednici imaju multisektorske sastanke na kojima se ostvaruje saradnja svih institucija.

Radionica je realizovana za članove Savjeta učenika i pokazala je da su učenici zaista edukovani o mnogim temama. S lakoćom su definisali nasilje, pobrojali njegove vrste i naglasili da bi nasilje prijavili policiji, socijalnoj službi, a ako se dešava u školi onda nastavnom osoblju. U razgovoru su pokazali koliko znaju o nasilju na internetu, a posebno su navodili primjere kako prevenirati nasilje na internetu. Ukoliko ovo znanje zaista primjenjuju, onda mogu biti i sigurni da su u toj vrsti komunikacije prilično zaštićeni.

Radionica je protekla u vrlo živom i otvorenom razgovoru, koji je potvrdio da su učenici navikli da slobodno iznose svoje ideje, postavljaju pitanja i traže odgovore što su važne osobine koje treba njegovati i razvijati.