DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Povodom obilježavanja Dječije nedjelje i kampanje koju provodi Save the Cildren pod nazivom „Svako dijete, bez izuzetka", u organizaciji Udruženja „Nova Generacija" i Save the Children, u Banjaluci je danas održan okrugli sto na temu „Predškolsko obrazovanje za marginalizovane grupe", kojem su, pored predstavnika Ombudsmana za djecu Republike Srpske, prisustvovali  i predstavnici Centra za socijalni rad Banja Luka, Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Društva psihologa Republike Srpske i Udruženja samohranih roditelja „Ponos" Banja Luka.

Cilj okruglog stola je bio da se predstavi rad Dnevnog centra za djecu Udruženja „Nova Generacija" i da se raspravi o trenutnoj situaciji pristupa predškolskom obrazovanju za svu djecu. Poseban naglasak je stavljen na marginalizovanu kategoriju djece, djecu koja žive na velikoj udaljenosti od najbližih ustanova za predškolsko obrazovanje, djecu koja su u teškoj socijalnoj situaciji, kao i sve kategorije djece kojima je iz bilo kojeg razloga otežano ili onemogućeno pohađanje ustanova za predškolsko obrazovanje. 

Predstavljeni su i rezultati rada Dnevnog centra za djecu Udruženja „Nova Generacija" u kojem trenutno boravi 52 djece korisnika usluga centra. 

Učesnici su se složili  da je potrebno aktivnije angažovanje na omogućavanju pristupa predškolskom obrazovanju za sve kategorije djece, posebno marginalizovane kategorije djece, od strane nadležnih institucija,  te da je u narednom periodu neophodno sačiniti smjernice za rješavanje ovog problema.