DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U nastavku aktivnosti  „O tvojim pravima u tvojoj školi" predstavnica Ombudsmana za djecu kancelarija u Foči, posjetila je SŠC u Rudom, gdje je razgovarala sa direktorom škole i saznala da ova vaspitno-obrazovna ustanova ispunjava sve uslove za nesmetano odvijanje nastavnog plana i programa, ali da je osnovni problem smanjenje broja učenika u odnosu na prethodnu školsku godinu, a trenutno ovu školu pohađa ukupno 130 učenika. 

Radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?"  održana je za jedno odjeljenje prvog razreda Gimnazije. Nakon što im je predstavljena UN Konvencija o pravima djeteta, kao i  Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, učenici su otvoreno  razgovarali. Nije im nepoznata tema o nasilju nad djecom, a kažu da oni nisu u svojoj sredini prepoznali neki od oblika nasilja. 

Tokom radionice, učenici su ipak istakli da je od svih oblika nasilja nad djecom psihičko nasilje možda najopasnije, jer ga je teško prepoznati. Ako bi imali saznanja da je neko dijete žrtva bilo kojeg oblika nasilja o tome bi razgovarali sa pedagogom škole ili sa nekim profesorom. Ova konstaticija govori o povjerenju i otvorenosti stručne službe i nastavnog osoblja za sve problem s kojima bi se djeca mogla suočiti.