DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U Banjaluci je danas održana javna rasprava o Nacrtu zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu.

Uspostavljanje Fonda je odgovor na potrebe djece i njihovog prava na zaštitu, koji će omogućiti da sva djeca pod istim uslovima ostvare potrebnu podršku i pomoć i istovremeno eliminisati lošu praksu koja je bila prisutna kod prikupljanja sredstava i posebno taj osjećaj bespomoćnosti u borbi sa vremenom, kada se čeka da li će za kratko vrijeme biti prikupljenja značajna finansijska sredstva.

Ključno je da se u radu Fonda obezbijedi potrebna transparentnost i da niko ničim ne dovede u pitanje dobre namjere za njegovo uspostavljanje.

Na potrebu i važnost uspostavljanja Fonda, Ombudsman za djecu je ukazao godišnjim izvještajima za 2015. i 2016. godinu, a učestvovao je na javnim raspravama o Nacrtu zakona o Fondu solidarnosti u Trebinju, Doboju i Banjaluci.