DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U Narodnoj skupštini Republike Srpske promovisana je publikacija Mediji u najboljem interesu djeteta: Pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja, čije je objavljivanje omogućio UNICEF s ciljem da se svima koji kreiraju medijske sadržaje, ali i onima koji rade s djecom i za djecu ponude smjernice za određivanje najboljeg interesa djece u medijima.

Publikaciju su predstavile urednice i autori tekstova, koji su prenijeli svoja znanja i iskustva vezano za pronalaženje balansa između djece u medijima i zaštite njihovih prava i interesa. Novinari, pravnici, psiholozi, pedagozi, sociolozi, komunikolozi autori su 20 tekstova koji čine ovu publikaciju, a doc. dr Nada Grahovac, ombudsman za djecu autor je teksta Prepreke za ostvarivanje prava djeteta.