DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U okviru projekta „Tradicija i inovacija", Muzej Republike Srpske bio je organizator Okruglog stola „Škole, predškolske ustanove i Muzej - saradnici u vaspitanju i obrazovanju". Cilj okruglog stola bio je iznošenje primjera dobre prakse, ali i problema s kojima se susreću pedagoške službe muzeja u regionu. Svoja bogata iskustva iznijeli su učesnici, muzejski pedagozi iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Hrvatske koji su u svom radu na vrlo sličan način ostvarivali saradnju s djecom, otvarajući tako muzejske prostore za vaspitanje i obrazovanje izvan učionica, ali i kreativno korištenje slobodnog vremena, stvaranje svijesti o njegovanju tradicije, te građenje kulturnih navika.

Muzej Republike Srpske među brojnim aktivnostima istakao je i saradnju koju već godinama ostvaruje sa Ombudsmanom za djecu, posebno u obilježavanju Dječije nedjelje, koja je postala već tradicionalno kreativno druženje i učenje s predškolcima u prostoru Muzeja.

Okruglom stolu prisustvovali su i predstavnici škola i ustanova koje sarađuju s Muzejem, kao i predstavnica Ombudsmana za djecu.