DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U okviru projekta „Pravda za svako dijete" koji provodi UNICEF, Centar za ljudska prava u Mostaru i Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u periodu od 26.5. do 7.6.2017. godine realizovali su Pravnu kliniku „Pravda za djecu" čiji polaznici su studenti Pravnog fakulteta, a predavači istaknuti stručnjaci sa Pravnog fakulteta, koji su ukazali na ostvarivanje prava djeteta u različitim oblastima.

Nada Grahovac sa studentima je razgovarala o „Pravu djeteta na kontakte i druženja sa roditeljem sa kojim ne živi i bliskim srodnicima" te o ulozi i nadležnostima Institucije u zaštiti prava i interesa djece.