DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Povodom 4. juna Međunarodnog dana nedužne djece žrtava zlostavljanja, u Foči je danas u organizaciji JZU Univerzitetska bolnica Foča, Centar za zlostavljanju i zanemarenu djecu i Ombudsmana za djecu RS, održan okrugli sto na temu „Zaštita prava djece i borba protiv nasilja nad djecom".

U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici osnovnih i srednjih škola, centara za socijalni rad opština Foča, N.Goražde, Trebinja, Bileće, Gacko, Rudo, Čajniče, Rogatica, Kalinovik i Višegrad kao i predstavnici MUP RS PU Foča i Trebinje.

Učesnike okruglog stola pozdravio je dekan Medicinskog fakulteta u Foči prof. Milan Kulić, ministrica Ministarstva porodice, omladine i sporta dr Jasmina Davidović, dr Dejan Bokonjić i ombudsman za djecu RS dr Nada Grahovac.

Ombudsman za djecu RS prisutne je upoznala sa izvještajem Institucije o nasilju nad djecom i novostima o izmjenama Krivičnog i Porodičnog zakona, kao i o pojedinim slučajevima nasilja nad djecom. Učesnicima okruglog stola predstavljen je i Izvještaj o radu Centra za zlostavljanu i zanemarenu djecu, te karakteristični slučajevi za koje postoje ozbiljne indicije da su djeca žrtve različitih oblika nasilja. Predstavnici škola i centara za socijalni rad iznijeli su probleme s kojima se suočavaju u situaciji kad je izvršeno nasilje nad djetetom.

Zajednička je ocjena da je nasilje nad djecom ozbiljan društveni problem kome se mora posvetiti posebna pažnja i koji zahtijeva angažovanje svih učesnika na dosljednoj primjeni Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djeteta.