DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Povodom 4.juna, Međunarodnog dana nevine djece žrtava nasilja, Ombudsman za djecu i Centar za zlostavljanu i zanemarenu djecu u Foči 6. juna 2017. godine organizuje okrugli sto „Zaštita prava djece i borba protiv nasilja nad djecom"

Iako je pravo djeteta na zaštitu od nasilja jedno od osnovnih prava garantovanih Konvencijom o pravima djeteta, Ustavom Republike Srpske i zakonima koji uređuju ovu oblast, statistika, nažalost, pokazuje da djeca nisu dovoljno zaštićena od nasilja, te da su njihova prava na dostojanstvo, zdravlje, razvoj i odrastanje ozbiljno ugroženi.

Osnovni problemi su:

-različiti oblici nasilja nad djecom još uvijek se ne prepoznaju na vrijeme,

-zanemarivanje djeteta nije prepoznato kao nasilje nad djetetom,

-izostaje procjena stanja djeteta-posljedica učinjenog i procjena potreba djeteta,

-izostaju mjere psihosocijalne podrške djetetu da bi se, koliko je to moguće, ublažile posljedice učinjeng,

-koordinacija nadležnih službi još uvijek nije na potrebnom nivou,

-godišnji izvještaj još uvijek nije u funkciji praćenja pojave i problema,

-zbrinjavanje djece u Sigurnoj kući, iako Zakon utvrđuje mogućnost da počinilac nasilja odlazi iz kuće, ta mjera se vrlo rijetko izriče.