DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U Sarajevu je 26.05.2017. godine promovisana publikacija Mediji u najboljem interesu djeteta-Pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja, čiju izradu je omogućio UNICEF u BiH, a kojom se pored ostalog daju smjernice za najbolji interes djeteta-kako pronaći balans između vidljivosti djece u medijima i zaštite njihovih prava i interesa.

Prihvatajući Konvenciju o pravima djeteta, država je između ostalog preuzela obavezu da prepozna važnost medija u odrastanju djece i ostvarivanju i zaštiti njihovih prava, ne samo prava djeteta na zaštitu privatnosti, već i prava djeteta da traži, prima i daje informacije, prava na izražavanje mišljenja o svim pitanjima koja se tiču djeteta, prava na najbolji interes djeteta u svim aktivnostima koje se odnose na dijete.