DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Međunarodni dan porodice obilježava se sa ciljem afirmacije porodice i porodičnih vrijednosti, zaštite porodice kao osnovne jedinice društva i podizanja svijesti o problemima i pitanjima porodice.

Porodica je najvažnija za razvoj i odrastanje svakog djeteta, zato i djeca koja nemaju roditelje opet trebaju porodicu. Nažalost, hraniteljstvo i usvojenje još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri afirmisani ni korišteni.

Brojni problemi sa kojima se susreće porodica danas, direktno se odražavaju na djecu i ostvarivanje njihovih prava i oni, posebno, dolaze do izražaja u postupcima razvoda braka kojih je, nažalost, sve više.

Istovremeno, ekonomska situacija u kojoj se nalazi porodica danas, koja direktno utiče na ekonomsku stabilnost porodice, uzrokuje brojne probleme koji nose rizike koji se odnose na zadovoljavanje osnovnih potreba djeteta, razvojnih potreba djeteta ili potrebe djeteta za socijalnom integracijom. Ništa ne može i ne smije biti razlog da dijete ne upiše osnovnu školu ili da je napusti.

Nažalost, sve je prisutnije i nasilje nad djecom u porodici. U periodu zadnje 3 godine u sigurnim kućama je bilo zbrinuto 155 djece u uzrasnoj dobi od 2 mjeseca do 18 godina. Iako je Zakonom utvrđeno da se počiniocu nasilja može izreći hitna zaštitna mjera - udaljenje iz stana ili kuće, takve zaštitne mjere se uglavnom ne izriču, pa su djeca prinuđena napustiti kuću, dolaze u potpuno novu sredinu, idu u novu školu i protekom vremena ponovo se vraćaju u kuću iz koje su došli.

Zaštita porodice zahtijeva sveobuhvatan pristup - sistemska rješenja zasnovana na strateškim dokumentima, sa definisanim politikama u različitim resorima, sa planovima i rokovima djelovanja i nosiocima tih aktivnosti.

U povodu Međunarodnog dana porodice, u cilju promocije i podrške odgovornom roditeljstvu, Ombudsman za djecu i Ministarstvo porodice, omladine i sporta, uz podršku Save the Children, dana 17.maja 2017. organizuju okrugli sto „Nasilje nije rješenje".