DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Pravo djeteta na zaštitu od nasilja jedan je od principa Konvencije o pravima djeteta i zahtijeva pravilan pristup djetetu žrtvi kao i djetetu koje je počinilo nasilje kako bi im se pružila podrška i omogućila rehabilitacija i resocijalizacija. Zato je neophodna stalna edukacija profesionalaca koji rade s djecom i za djecu što je prepoznao i World Vision BiH koji je za članove Koalicije za zaštitu djece grada Banja Luka organizovao trening seminar.

Tema dvodnevnog seminara, koji je održan u Banjaluci, bila je multidisciplinarni pristup u radu sa djecom žrtvama svih oblika nasilja kao i kratki osvrt na simptome i prepoznavanje djece žrtava u skladu sa određenom vrstom nasilja. Ovaj seminar vodila je prof. dr sci. Gordana Buljan Flander iz Zagreba, psiholog, psihoterapeut i direktorica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, koja je svojim velikim znanjem i iskustvom u radu s djecom učinila ovaj seminar višestruko korisnim za sve učesnike. Neka od izlaganja bila su: Prepoznavanje zlostavljanja i zanemarivanja u dječjoj dobi, Što kada nam se dijete povjeri?, Empatija u radu sa zlostavljanom djecom, Rad s nezlostavljajućim roditeljem, Lica vršnjačkog nasilja i druga.

Seminaru su prisustvovali predstavnici škola, centara za socijalni rad, nevladinih organizacija i Ombudsmana za djecu koji su, pored usvajanja novih znanja, imali priliku podijeliti svoja iskustva, te postavljati pitanja vezana za konkretne situacije i probleme s kojima se susreću u praksi.