DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U okviru projekta „Pravda za svako dijete", u Sarajevu je, u organizaciji UNICEF-a,  26.i 27.aprila 2017.godine održan trening za pružaoce besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini, sa posebnim osvrtom na pravnu zaštitu posebno osjetljih kategorija djece, između ostalog, i ostvarivanje prava na lična dokumenta djece romske populacije, ostvarivanje prava djece sa invaliditetom, diskriminaciju u oblasti ostvarivanja prava djece, ostvarivanje prava djece na izdržavanje i sl.

Ombudsman za djecu Nada Grahovac govorila je o međunarodnim standardima u oblasti zaštite prava djeteta i obavezi koju je država, s tim u vezi, preuzela a odnosi se, između ostalog, i na definisanje dugoročne politike radi unapređenja sistema dječije zaštite, usklađivanja zakonodavstva sa zahtjevima Konvencije i praćenja efekata primjene postojećih zakonskih rješenja, multidisciplinaranog pristupa, prikupljanja podataka i vođenja odgovarajućih evidencija.

Sam trening imao je za cilj ukazati na važnost stalne saradnje između svih subjekata zaštite.