DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U organizaciji Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, uz podršku Misije OSCE-a u BiH, u Neumu je održana Treća godišnja konferencija o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, u čijem radu su učestvovali predstavnici ogana zakonodavne i izvršne vlasti BiH, entiteta, međunarodnih institucija koje djeluju u BiH, Ombudsmena za ljudska prava BiH, Ombudsmana za djecu Republike Srpske i nevladinih organizacija.

Učesnike su pozdravili Borislav Bojić, predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, Debbie Kohner, generalna sekretarka Evropske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) i Jasna Dobricik, zamjenica direktora Odjela za ljudsku dimenziju Misije OSCE u BiH.

Prvi dan Konferencije razgovaralo se o napretku u realizaciji zaključaka sa prethodnih konferencija, novim izazovima na putu ostvarivanja ljudskih prava i sloboda, kao i o izradi programa za suzbijanje diskriminacije u BiH, dok je drugi dan u radu Konferencije  korupcija istaknuta kao jedan od najozbiljnijih problema na putu uspostavljanja i realizacije vladavine prava, demokratije i ljudskih prava. Prisutni su upoznati i s informacijom o najnovijim dešavanjima u oblasti ljudskih prava u BiH s aspekta davanja odgovora na upitnik EU.

Na kraju dvodnevne Konferencije učesnicima je prezentovan Nacrt zaključaka koji će biti razmatran i konačno usvojen na sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava.