DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U organizaciji Mreže bosanskohercegovačkih nevladinih organizacija aktivnih u borbi protiv trgovine ljudima. „RING" i Fondacije „Lara" iz Bijeljine, u Sarajevu je danas održana Godišnja konferenciji „Trgovina ljudima - aktuelna situacija i ključni izazovi".

U radu Konferencije učestvovali su predstavnici nevladinih organizacija i nadležnih institucija, koje se bave problemom trgovine ljudima. Razmatrano je trenutno stanje u oblasti prevencije i borbe protiv trgovine ljudima, dosadašnji rezultati u provođenju Akcionog plana suprotstavljanja trgovini ljudima za period 2016 -2019. godine, propisi koji uređuju tu oblast, njihova primjena i uočeni nedostaci u praktičnoj primjeni, te mogućnosti i problemi u regionalnoj i međunarodnoj saradnji radi efikasnije borbe protiv trgovine ljudima.

Učesnici su se posebno osvrnuli na probleme sa kojima se susreću žrtve trgovine ljudima, sa posebnim naglaskom na probleme i teškoće na koje nailaze djeca koja su često žrtve iskorišćavanja i trgovine, te su ukazali na potrebu još bolje saradnje svih nadležnih organa u borbi protiv trgovine ljudima, kao i zaštite i unapređenja prava na obeštećenje žrtava.

Konferenciji je na poziv organizatora prisustvovao i predstavnik Ombudsmana za djecu.