DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Instituciju Ombudsmana za djecu danas je u Banjaluci posjetila Geeta Narayan, predstavnica Unicef-a u Bosni i Hercegovini, sa kojom je o brojnim pitanjima unapređenja sistema zaštite djece razgovarala ombudsman za djecu Nada Grahovac. Razgovaralo se, između ostalog, i o unapređenju zaštite djece od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i izmjenama Krivičnog zakona, te potrebi izmjena Porodičnog zakona, posebno u dijelu ostvarivanja prava djece bez roditeljskog staranja.

Zajednička je ocjena da dosadašnju uspješnu saradnju Ombudsmana za djecu i Unicef-a treba nastaviti i dalje unapređivati u svim oblastima zaštite prava djeteta.