DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Poslije uredovnog dana, koji Ombudsman za djecu RS održava jedanput mjesečno u Bijeljini, predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije Doboj posjetio je Ekonomsku školu i razgovarao sa školskim psihologom.

Tema sastanka bila je primjena Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, sa posebnim osvrtom na sve češću pojavu vršnjačkog nasilja. Protokol o postupanju u slučaju nasilja je u dosadašnjoj primjeni dao pozitivne rezultate, omogućio uspostavljanje efikasnijeg sistema radi sprečavanja nasilja, pružanja potrebne pomoći i podrške djeci-žrtvama vršnjačkog nasilja i uticao na unapređenje društvene brige za djecu i njihovu zaštitu.

Nadležne službe i institucije koje su prema Protokolu dužne da postupaju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja međusobno dobro sarađuju, ali je, radi još efikasnijeg učinka, potrebno stalno ukazivati na ozbiljnost pojave i na posljedice koje vršnjačko nasilje ostavlja na djecu, te podizati svijest roditelja, a posebno stručnih radnika i službenih lica koja su dužna da neodložno i hitno postupaju u svakom slučaju vršnjačkog nasilja. Nažalost, pojava vršnjačkog nasilja je sve češća, a najčešće se ispoljava u školi i u školskom dvorištu. Svako dijete, kao i svaki đak u školi, ima pravo da boravi i da uči u bezbjednoj sredini, ali i obavezu da popštuje prava drugih i drugačijih u školi. Pravila kućnog reda u školi treba svi da poštuju, roditelji su dužni da sarađuju sa stručnom službom u školi, a zaposleni u školi treba da onemoguće toleranciju bilo kojeg oblika vršnjačkog nasilja među učenicima, a u tome treba da imaju potrebnu pomoć i podršku stručnih lica iz ustanova socijalne zaštite, službenih lica iz policije, ali i od roditelja.

Nasilje nad djecom, uključujući i vršnjačko nasilje, nije nikad opravdano i potrebno je da nadležni sve preduzmu da ono bude spriječeno, a posebnu pažnju treba posvetiti prevenciji svih oblika nasilja nad djecom.