DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Mladi savjetnici Ombudsmana za djecu RS iz Doboja nastavili su sa vršnjačkom edukacijom na temu zaštite djece od nasilja.
Današnja radionica održana je sa učenicima Ekonomske škole u Doboju. Učenici su sa pažnjom saslušali izlaganje mladih savjetnika i pokazali zainteresovanost za ovu temu. Naročito im je bio interesantan interaktivni pristup vođenja radionice. Kao i na ranijim radinicama najviše interesa su pokazali za vršnjačko nasilje.

Usaglasili su se da je vršnjačko nasilje prisutno u svim školama, da često izostaje adekvatna reakcija nadležnih struktura, ali i samih učenika kada se nasilje već desi. Ističu potrebu preventivnog djelovanja kroz razne vidove edukacije učenika i nastavnog osoblja.

Radionicu su uspješno vodili Jovana Pavlović, Vanja Pašalić i Miloš Vujičić. U narednom periodu planirane su radionice i u ostalim školama u Doboju.