DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Mladi savjetnici Ombudsmana za djecu RS iz Doboja nastavili su sa vršnjačkom edukacijom na temu zaštite djece od nasilja.
Današnja radionica održana je sa učenicima Ekonomske škole u Doboju. Učenici su sa pažnjom saslušali izlaganje mladih savjetnika i pokazali zainteresovanost za ovu temu. Naročito im je bio interesantan interaktivni pristup vođenja radionice. Kao i na ranijim radinicama najviše interesa su pokazali za vršnjačko nasilje.

Usaglasili su se da je vršnjačko nasilje prisutno u svim školama, da često izostaje adekvatna reakcija nadležnih struktura, ali i samih učenika kada se nasilje već desi. Ističu potrebu preventivnog djelovanja kroz razne vidove edukacije učenika i nastavnog osoblja.

Radionicu su uspješno vodili Jovana Pavlović, Vanja Pašalić i Miloš Vujičić. U narednom periodu planirane su radionice i u ostalim školama u Doboju.