DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U organizaciji OŠ „Sveti Sava", u Doboju je danas održan okrugli sto na temu „Djeca sa Daunovim sindromom i autizmom u inkluziji". Pored rukovodstva i predstavnika organizatora, u radu okruglog stola učestvovali su pedagozi i psiholozi osnovnih škola sa područja Doboja, predstavnici Centra za mentalno zdravlje Doboj, Republičkog pedagoškog zavoda Područna jedinica Doboj, predstavnici Centra za socijalni rad Doboj kao i roditelji učenika koji imaju razvojne poteškoće a pohađaju inkluzivnu nastavu.

U uvodnom obraćanju, logoped OŠ „Sveti Sava" upoznala je prisutne sa aktivnostima škole kao i sa osnovnim karakteristikama djece sa Daunovim sindromom i autizmom. Nakon uvodnog izlaganja, učiteljice koje u razredu imaju djecu sa smetnjama u razvoju iznijele su svoja iskustva iz prakse, a zatim je uslijedila diskusija kojoj su doprinijeli svi učesnici. Jedno od pitanja koja su razmatrana bila je saradnja škole i prvostepene komisije na području grada u procesu procjene djece sa smetnjama u razvoju i predlaganja nastavnog plana i programa za njih. Istaknuta je potreba da se pripremi uniforman obrazac ili izrade smjernice za pripremu izvještaja škola prema Komisiji, da bi se na najbolji mogući način izvršila procjena koja će omogućiti optimalan napredak djeteta u školskom sistemu i biti u njegovom najboljem interesu. Pored ostalog istaknuta je i potreba stručnog usavršavanja nastavnog osoblja, te je dogovorena konkretna saradnja škola i Centra za mentalno zdravlje.

U radu okruglog stola učestvovala je i predstavnica Ombudsmana za djecu iz kancelarije Doboj.

Okrugli sto „Djeca sa Daunovim sindromom i autizmom u inkluziji" organizovan je povodom Evropskog dana logopeda (6.mart), Međunarodnog dana osoba sa Daunovim sindromom (21.mart) i Svjetskog dana autizma (2.april).