DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U nastavku planiranih aktivnosti, mladi savjetnici ombudsmana za djecu Republike Srpske iz Doboja, održali su danas i drugu radionicu na temu zaštite djece od nasilja.

Radionica je održana sa učenicima Medicinske škole u Doboju. Mladi savjetnici Miloš Vujičić, Zoran Dujković i Nikola Milićević, koji su prošli trening seminar za vršnjačke edukatore i koji već nekoliko godina učestvuju u sličnim aktivnostima, prezentovali su svojim vršnjacima pojam, pojavne oblike, načine prepoznavanja i prevencije nasilja. Učenici su veoma zainteresovano pratili njihovo izlaganje, a zatim se i aktivno uključili u razgovor, potvrđujući prednosti interaktivnog metoda rada i vršnjačke edukacije. Posebno su bili zainteresovani za oblast vršnjačkog nasilja.

Mladi savjetnici iz Doboja planiraju da u narednom periodu realizuju još radionica ovoga tipa u nekoliko srednjih škola u Doboju i šire. Već sljedeću sedmicu očekuju ih vršnjaci Ekonomske škole u Doboju.