DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Bezbjedna školska sredina je pravo  učenika i obaveza i odgovornost nastavnika.

Svako dijete ima pravo na zaštitu od svakog oblika nasilja, ne postoji ni jedan razlog zbog kojeg bi dijete trpilo nasilno ponašanje od bilo koga, niti i jedan razlog kojim se može pravdati izostanak reakcije odraslih u preduzimanju mjera u zaštiti djeteta.

Tri su ključne riječi: pravo, pravila, odgovornost.

·  Pravo -  Svaki učenik ima pravo na bezbjednu školsku sredinu

·  Pravila - Škola mora jasno definisati pravila školske discipline, koja pod istim uslovima važe za sve u školi

·  Odgovornost - Roditelji i nastavnici imaju odgovornost za stalni nadzor i blagovremenu reakciju u svim slučajevima nasilja među djecom, ali i djeca imaju odgovornost za poštovanje prava drugih i drugačijih. Nastavnici i roditelji  moraju da pokažu da sve drže pod kontrolom i da neće tolerisati da bilo koji učenik povređuje drugog učenika.

Nasilje među djecom  nikada nije opravdano i svako se može i mora spriječiti. To i jeste poruka Međunarodng dana prevencije vršnjačkog nasilja.

Ovaj dan obilježava se zadnje srijede u mjesecu februaru s ciljem da se ukaže na prisutnost problema vršnjačkog nasilja i njegove posljedice na razvoj i odrastanje djeteta i neophodnu saradnju škole i roditelja u prepoznavanju nasilnog ponašanju kod djece i blagovremene reakcije u svakom pojedinčnom slučaju.

Tim povodom Ombudsman za djecu danas će prisustvovati obilježavanju Dana prevencije vršnjačkog nasilja u OŠ „Milan Rakić" u Karanovcu, a 22.02.2017. godine i centralnoj manifestaciji „Stop, vršnjačkom nasilju" u OŠ „Aleksa Šantić" u Banjaluci.