DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Ombudsman za djecu je povodom obilježavanja Dana sigurnog interneta dobio poziv od World Vision BiH da u 4 osnovne škole održi radionice sa učenicima od 6-9. razreda. Radionice su održane u OŠ „Petar Kočić" Šiprage, OŠ „Petar Kočić" Grabovica, OŠ „P.P. Njegoš" Maslovare i u OŠ „Sveti Sava" Kotor Varoš.

Predstavnica Institucije je tokom razgovora s djecom došla da informacija da su na časovima odjeljenjske zajednice razgovarali o temi nasilja, ali o prednostima i nedostacima korištenja interneta samo neki od njih. Gotovo svi učenici imaju pristup internetu, otvorene profile na društvenim mrežama i pristup internetu putem telefona, što upućuje na potrebu da se temi nasilja putem interneta treba ozbiljno posvetiti. Djeca su tokom radionica pokazala da znaju  čemu mogu biti izložena kada koriste društvene mreže, znaju i načine kako se zaštiti u tim situacijama, ali još uvijek ne koriste ta znanja, a neki od njih vrlo neoprezno prihvataju među „fejsbuk prijatelje" i osobe koje lično ne poznaju.

Stotinjak učenika koji su učestvovali na radionicama bili su mišljenja da bi o sigurnosti na internetu trebalo da se razgovara češće, te da su roditelji važna adresa na koju se mogu obratiti za sva pitanja, pa i pitanja vezana za korištenje interneta.