DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Nacrt Krivičnog zakona koji je usvojila Vlada Republike Srpske uključio je sve inicijative Ombudsmana za djecu, koje su odgovor na potrebe djece i njihovog prava na zaštitu od različitih oblika seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja:

- pooštrene su kazne za počinioce krivičnih djela seksualnog zlostavljanja djece,

- povećana je dobna granica za dobrovoljni pristanak na polni odnos,

- utvrđena je zabrana obavljanja poziva, dužnosti i djelatnosti u vezi sa djecom počiniocima ovih djela,

- onemogućeno je ublažavanje kazne,

- utvrđen je psihosocijalni tretman počinioca,

- zastara za počinioce ovih djela računa se od punoljetstva djeteta,

- uspostavlja se registar počinilaca krivičnih djela,

- definisano novo krivično djelo, dogovaranje sastanka korištenjem kompjuterske mreže ili komunikacijom drugim tehničkim sredstvima.