DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Nacrt Krivičnog zakona koji je usvojila Vlada Republike Srpske uključio je sve inicijative Ombudsmana za djecu, koje su odgovor na potrebe djece i njihovog prava na zaštitu od različitih oblika seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja:

- pooštrene su kazne za počinioce krivičnih djela seksualnog zlostavljanja djece,

- povećana je dobna granica za dobrovoljni pristanak na polni odnos,

- utvrđena je zabrana obavljanja poziva, dužnosti i djelatnosti u vezi sa djecom počiniocima ovih djela,

- onemogućeno je ublažavanje kazne,

- utvrđen je psihosocijalni tretman počinioca,

- zastara za počinioce ovih djela računa se od punoljetstva djeteta,

- uspostavlja se registar počinilaca krivičnih djela,

- definisano novo krivično djelo, dogovaranje sastanka korištenjem kompjuterske mreže ili komunikacijom drugim tehničkim sredstvima.