DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Nakon redovnog uredovnog dana kojeg Ombudsmana za djecu, kancelarija u Doboj  održava svakog prvog četvrtka u Bijeljini, predstavnik Institucije posjetio je Centar za socijalni rad Bijeljina i održao sastanak sa direktorom Centra. Tema sastanka je bio položaj djece i problemi sa kojima se ona susreću na prostoru koje pokriva Centar, sa posebnim naglaskom na probleme djece sa smetnjama u razvoju, socijalno ugrožene djece i djece u riziku.

Razgovarano je o dosadašnjem radu Centra i saradnji sa Institucijom. Direktor Centra je predstavio i plan izgradnje novog objekta i istakao da je u tom objektu planirano otvaranje Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju, koji će i djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama pomoći da se lakše nose sa svakodnevnim teškoćama i problemima.

Razgovarano je i o hraniteljstvu i prednostima koje ono, kao jedan vid zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja, nosi, u odnosu na smještaj te djece u domove za nezbrinutu djecu. Radi potrebe pružanja zaštite i pomoći socijalno ugroženoj djeci, razgovarano je o mogućnostima unapređenja rada ustanova socijalne zaštite, sa naglaskom na potrebu i mogućnost kvalitetnijeg djelovanje socijalnih radnika na terenu, radi potpune zaštite prava i interesa te djece, uz zaključak da zaštita najboljeg interesa djeteta mora da bude uvijek na prvom mjestu.