DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, Gender centar-Centar za jednakost polova Republike Srpske predstavio je studiju „Rodne nejednakosti u Republici Srpskoj iz perspektive životnih tokova". Studija je izrađena na osnovu Istraživanja socioekonomskih rodnih nejednakosti u Republici Srpskoj, koje je provedeno u periodu 2015-2016. godine.

Studiju je predstavila prof. dr Marija Babović, ekspertkinja za rodnu ravnopravnost, a istraživanje socioekonomskih rodnih nejednakosti u Republici Srpskoj je provedeno uz podršku UN Women.

Istraživanje je prikazalo stanje u muško ženskim odnosima kako od najranijeg doba, djetinjstva pa sve do kasne starosti. Predstavljeni su rezultati istraživanja koja su vršena u 500 porodica na našim prostorima.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici brojnih institucija među kojima i predstavnice Ombudsmana za djecu Republike Srpske.