DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Svake godine povodom Međunarodnog dana prava djeteta, 20. novembra, jedna škola, po prijedlogu Ministarstva prosvjete i kulture, bude odabrana za domaćina centralne manifestacije. Ove godine ta čast pripala je OŠ „Borisav Stanković" iz Banjaluke koja je tim povodom pripremila program za brojne goste.

U programu su učestvovali svi uzrasti i svaki je na svoj način govorio o pravima djeteta. Tako su se dječija prava pretočila u pjesme, ples, recitacije i skeč, a posebno je naglašeno pravo na izražavanje i uvažavanje mišljenja.

Nakon obraćanja direktora škole, pomoćnice u Ministarstvu prosvjete i kulture, direktora Republičkog pedagoškog zavoda i ombudsmana za djecu, dodijeljene su nagrade za najbolje prezentacije škola. Već tradicionalno povodom Međunarodnog dana prava djeteta, Ministarstvo prosvjete i kulture i Republički pedagoški zavod u saradnji sa Ombudsmanom za djecu raspisuju konkurs za najbolje učeničke radove. Ove godine raspisan je konkurs za savjete učenika, a zadatak im je bio da izrade power point prezentaciju pod nazivom „Moja škola". Na konkurs su stigle prezentacije iz 74 osnovne i 29 srednjih škola.

Najbolje učeničke radove svake godine nagrađuje Javni fond dječije zaštite, a ove godine prva nagrada dodijeljena je Savjetu učenika Osnovne škole „Dositej Obradović", Prijedor i Savjetu učenika Srednjoškolskog centra „Gemit Apeiron", Banja Luka. Nagradu je dodijelila gđa Jovanka Vuković, savjetnik direktora i koordinator projekta Socijalizacija djece Republike Srpske.

Drugu nagradu dodjeljuje Ministarstvo prosvjete i kulture, a ove godine osvojili su je Savjet učenika Osnovne škole „Sveti Sava", Foča i Gimnazije „Filip Višnjić", Bijeljina. Nagradu je predala pomoćnica ministra Radmila Kocić-Ćućić.

Treću nagradu dodjeljuje Ministarstvo porodice, omladine i sporta, a dobili su je Savjet učenika Osnovne škole „Sveti Sava", Kakmuž/Petrovo i Srednje škole „Nikola Tesla", Teslić. Nagradu je predala v.d. pomoćnika ministra za porodicu Bosiljka Bošnjak.