DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Predstavnik Ombudsmana za djecu, kancelarija u Doboju, posjetio je Gimnaziju u sastavu SŠC „Mihajlo Pupin" u Derventi.

U razgovoru sa upravom saznali smo da škola ima tradiciju dužu od stotinu godina, da je kroz dugo vrijeme svog postojanja nosila razna imena, a da je od školske 2014/15 godine u sastavu Srednjoškolskog centra. Nastavu u Gimnaziji pohađa oko 500 djece, u dvije smjene, u savremeno opremljenim učionicama, u kojima učenici i nastavno osoblje imaju vrlo dobre uslove za učenje i rad. Pored redovne nastave, djeca su uključena u rad više školskih sekcija, a razgovaralo se i o aktivnostima Savjeta učenika i Savjeta roditelja i o saradnji sa predstavnicima lokalne zajednice.

Radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?" održana je sa budućim informatičarima iz I odeljenja prvog razreda. Učenici su upoznati sa institucijom Ombudsmana za djecu i sa osnovnim odredbama UN Konvencije o pravima deteta. U otvorenom i zanimljivom razgovoru, pokazali su da poznaju vrste nasilja, smatraju da je važno govoriti o ovoj temi, radi njegovog lakšeg uočavanja i prepoznavanja, kako bi se žrtvama nasilja na vrijeme pružila potrebna pomoć. Istakli su da su verbalno i fizičko nasilje često prisutni među vršnjacima, a da je verbalno nasilje postalo jedan od načina komunikacije među mladima, te da se ovaj vid nasilja često smatra normalnom komunikacijom.

Svojim pitanjima, diskusijom i zaključcima pokazali su da su zainteresovani za ovakve radionice, istakli su da su stekli nova znanja, te su izrazili želju da se ovakve radionice i diskusije na teme koje ih interesuju češće organizuju.