DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Povodom 19. novembra Međunarodnog dana prevencije zlostavljanja i zanemarivanja djece i 20. novembra Međunarodnog dana prava djeteta, Kancelarija Ombudsmanа za djecu RS u Doboju organizovala je okrugli sto na temu „Izazovi u primjeni Protokola u slučajevima vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u obrazovnom sistemu Republike Srpske - pravo djeteta na podršku".

Nakon uvodnog obraćanja zamjenika ombudsmana za djecu RS, Zlatoljuba Mišića, uslijedila je diskusija u kojoj su učestvovali psiholozi i pedagozi iz osnovnih i srednjih škola iz Doboja, predstavnici Centra za socijalni rad, predstavnici Centra za mentalno zdravlje, tužilac Okružnоg tužilaštva Doboj te predstavnici civilnog društva. Učesnici su se složili da je problem vršnjačkog nasilja prisutan, te da je neophodno više raditi i sa roditeljima i sa djecom na prevenciji nasilja. Pored toga, svi prisutni su se složili da je za adekvatnu reakciju kada se slučaj nasilje već dogodi, potrebna bolja saradnja svih relevantnih aktera u zajednici.

Prisutni su predložili da Kancelarija Ombudsman za djecu RS u Doboju bude domaćin i organizator periodičnih sastanaka na kojima će se razgovarati o aktuelnim problemima i predlagati njhova rješenja, a u cilju uspostavlajnja bolje koordinacije i saradnje između institucija.